BIEN BAN BAN GIAO CONG TAC QUAN LY HIEU TRUONG

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:48' 20-02-2013
Dung lượng: 212.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Số:…. /BB-LKA

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Thời gian bắt đầu: …… giờ ….. phút, ngày ……. tháng ……. năm 2011
Địa điểm: Văn Phòng trường TH Long Khánh A
Thành phần tham dự
1/ Ông Nguyễn Phú Thịnh – Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Khánh A , người bàn giao.
2/ Bà Dương Thị Út Hết –P.Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Khánh A, người nhận bàn giao.
3/ Đại diện Phòng Giáo dục đào tạo Duyên Hải :
Bà Khưu Thị Lệ Nghĩa
Ông Ngô Công Bình
4/Đại diện UBND xã Long Khánh
Ông Đặng Văn Mười
5/ Đại diện các tổ khối
-Ông Nguyễn văn Sáng CTCĐ Tổ trưởng tổ kiểm kê
-Bà Lê Thị Út Em : Nhân viên văn thư Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Phạm Thị Minh Phương Nhân viên kế toán Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Hồ Kim Chung Giáo viên Kiểm kê văn thư
-Ông Nguyễn Thành Lâm Giáo viên Kiểm kê kế toán- thủ quỹ
-Ông Lê Duy Tùng K trưởng K2 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Trần Văn Thanh K trưởng K3 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Lê Hiển Ánh K trưởng K4 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Lê Liên Hòa K trưởng K5 Kiểm kê cơ sở vật chất
Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Sáng : CTCĐ
Thư ký: Bà Lê Thị Út Em: nhân viên văn thư
Nội dung:
Thực hiện theo quyết định số 3002 /QĐ –UBND ngày 13/9/2011 của chủ tịch UBND huyện Duyên Hải về việc phân công đối với Ông Nguyễn Phú Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Khánh A về làm nhiệm vụ dạy lớp tại trường Tiểu học Long Khánh A
Ông Nguyễn Phú Thịnh bàn giao công tác quản lý tại Trường Tiểu học Long
Khánh A cho Bà Dương Thị Út Hết là phó Hiệu trưởng của trường . Hai bên tiến hành:
I/ Nhân sự
Tổng số cán bộ, công nhân viên, giáo viên là 41
Trong đó: Biên chế là là 28 người
- Hợp đồng dài hạn là 13 người
- Hồ sơ cá nhân CB-GV-CNV cập nhật tới ngày 20 /5/2011 (34 bộ)
Trình độ :
Đạt chuẩn : 19 giáo viên
Đạt tỷ lệ 46.4 %.
Trên chuẩn : 21 giáo viên
Đạt tỷ lệ 51.2 %.
Chưa đạt chuẩn : 1 giáo viên
Đạt tỷ lệ 2.4 %
II/Về hồ sơ nhà trường và tài chính
– Hồ sơ nhà trường:
1.1 Văn thư:
+ Sổ danh bộ giáo viên cập nhật 40/41 người
+ Công văn đi và đến 2009- 2010, 2010- 2011, 2011 -2012
+ Học bạ từ 2007 -2008 đến 2011-2012
+ Sổ chủ nhiệm từ 2006-2007 đến 2011-2012
+ Sổ điểm từ 2006-2007 đến 2011-2012
+ Sổ đăng bộ từ 1999-2000 đến 2010-2011
+ Hồ sơ trường và báo cáo định kỳ 2009 -2010, 2010-2011.
+ Con dấu mang tên trường Tiểu học Long Khánh A
+ Hồ sơ đánh giá cán bộ công chức các năm 2008 -2009, 2009- 2010, 2010 -2011
+ Kế hoạch năm học của các năm: 2003 -2004, 2004- 2005, 2005- 2006, 2006- 2007, 2009- 2010, 2010 -2011
1.2 Hồ sơ công đoàn: Chủ tịch công đoàn giữ
1.3 Hồ sơ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM: Tổng phụ trách Đội giữ
1.4 Hồ sơ phổ cập GDTH: Chuyên trách Phổ cập giữ
– Tài chính :
- Năm 2011 trường được phòng GD giao dự toán là 1.945.219.000 đ
-Kinh phí đã thanh quyết toán với phòng GD, kho bạc : 1.490.546.862 đ
Trong đó chia ra:
+ Lương, PC lương, các khoản đóng góp: 1.359.994.360 đ
+ Hoạt động: 130.552.862 đ
-Kinh phí tồn đến ngày 30/9/2011: 454.672.138 đ ( Kinh phí được giao)
3. – Tài chính