BIEN BAN BAN GIAO CONG TAC QUAN LY HIEU TRUONG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lâm (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:48' 20-02-2013
Dung lượng: 212.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Số:…. /BB-LKA

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Thời gian bắt đầu: …… giờ ….. phút, ngày ……. tháng ……. năm 2011
Địa điểm: Văn Phòng trường TH Long Khánh A
Thành phần tham dự
1/ Ông Nguyễn Phú Thịnh – Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Khánh A , người bàn giao.
2/ Bà Dương Thị Út Hết –P.Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Khánh A, người nhận bàn giao.
3/ Đại diện Phòng Giáo dục đào tạo Duyên Hải :
Bà Khưu Thị Lệ Nghĩa
Ông Ngô Công Bình
4/Đại diện UBND xã Long Khánh
Ông Đặng Văn Mười
5/ Đại diện các tổ khối
-Ông Nguyễn văn Sáng CTCĐ Tổ trưởng tổ kiểm kê
-Bà Lê Thị Út Em : Nhân viên văn thư Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Phạm Thị Minh Phương Nhân viên kế toán Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Kiểm kê kế toán - thủ quỹ
-Bà Hồ Kim Chung Giáo viên Kiểm kê văn thư
-Ông Nguyễn Thành Lâm Giáo viên Kiểm kê kế toán- thủ quỹ
-Ông Lê Duy Tùng K trưởng K2 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Trần Văn Thanh K trưởng K3 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Lê Hiển Ánh K trưởng K4 Kiểm kê cơ sở vật chất
-Ông Lê Liên Hòa K trưởng K5 Kiểm kê cơ sở vật chất
Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Sáng : CTCĐ
Thư ký: Bà Lê Thị Út Em: nhân viên văn thư
Nội dung:
Thực hiện theo quyết định số 3002 /QĐ –UBND ngày 13/9/2011 của chủ tịch UBND huyện Duyên Hải về việc phân công đối với Ông Nguyễn Phú Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Khánh A về làm nhiệm vụ dạy lớp tại trường Tiểu học Long Khánh A
Ông Nguyễn Phú Thịnh bàn giao công tác quản lý tại Trường Tiểu học Long
Khánh A cho Bà Dương Thị Út Hết là phó Hiệu trưởng của trường . Hai bên tiến hành:
I/ Nhân sự
Tổng số cán bộ, công nhân viên, giáo viên là 41
Trong đó: Biên chế là là 28 người
- Hợp đồng dài hạn là 13 người
- Hồ sơ cá nhân CB-GV-CNV cập nhật tới ngày 20 /5/2011 (34 bộ)
Trình độ :
Đạt chuẩn : 19 giáo viên
Đạt tỷ lệ 46.4 %.
Trên chuẩn : 21 giáo viên
Đạt tỷ lệ 51.2 %.
Chưa đạt chuẩn : 1 giáo viên
Đạt tỷ lệ 2.4 %
II/Về hồ sơ nhà trường và tài chính
– Hồ sơ nhà trường:
1.1 Văn thư:
+ Sổ danh bộ giáo viên cập nhật 40/41 người
+ Công văn đi và đến 2009- 2010, 2010- 2011, 2011 -2012
+ Học bạ từ 2007 -2008 đến 2011-2012
+ Sổ chủ nhiệm từ 2006-2007 đến 2011-2012
+ Sổ điểm từ 2006-2007 đến 2011-2012
+ Sổ đăng bộ từ 1999-2000 đến 2010-2011
+ Hồ sơ trường và báo cáo định kỳ 2009 -2010, 2010-2011.
+ Con dấu mang tên trường Tiểu học Long Khánh A
+ Hồ sơ đánh giá cán bộ công chức các năm 2008 -2009, 2009- 2010, 2010 -2011
+ Kế hoạch năm học của các năm: 2003 -2004, 2004- 2005, 2005- 2006, 2006- 2007, 2009- 2010, 2010 -2011
1.2 Hồ sơ công đoàn: Chủ tịch công đoàn giữ
1.3 Hồ sơ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM: Tổng phụ trách Đội giữ
1.4 Hồ sơ phổ cập GDTH: Chuyên trách Phổ cập giữ
– Tài chính :
- Năm 2011 trường được phòng GD giao dự toán là 1.945.219.000 đ
-Kinh phí đã thanh quyết toán với phòng GD, kho bạc : 1.490.546.862 đ
Trong đó chia ra:
+ Lương, PC lương, các khoản đóng góp: 1.359.994.360 đ
+ Hoạt động: 130.552.862 đ
-Kinh phí tồn đến ngày 30/9/2011: 454.672.138 đ ( Kinh phí được giao)
3. – Tài chính